Search
Close this search box.

Delft Event

De Hugo de Grootlezing is een tweejaarlijkse lezing in de Nieuwe Kerk in Delft. De lezing ontleent zijn titel aan Hugo de Groot, invloedrijk Europees denker uit de Gouden Eeuw. De lezing inspireert tot het meedenken over de stad Delft als verbonden stad. Het is een gratis toegankelijk event, dat plaats biedt aan 200 bezoekers. Aansluitend aan de lezing wordt in een panelgesprek en met het publiek verder gepraat over het onderwerp.

De lezing is een gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken Delft, TOPDelft, Platform Delftse Bruggen en de gemeente Delft. De lezing wordt financieel mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken Delft, de Nieuwe Kerk Delft en de gemeente Delft.

In 2012 heeft de Raad van Kerken Delft vanuit bezorgdheid om het leefklimaat in stad en land het initiatief genomen tot het houden van openbare lezingen en daaraan de naam Hugo de Groot verbonden. Hugo de Groot is namelijk als internationaal vermaard rechtsgeleerde en theoloog een Delfts boegbeeld voor verdraagzaamheid, verbondenheid en het stichten van vrede.

De rode draad in alle Hugo de Grootlezingen is steeds het zoeken naar antwoorden op de vraag “Hoe kunnen we een verbonden stad zijn in een open, diverse samenleving?”

Sinds 2012 zijn er vijf lezingen georganiseerd:

De Raad van Kerken Delft heeft in 2012 het initiatief genomen, ter gelegenheid van de eerste Delftse Kerkennacht, een lezing te organiseren onder de naam: Hugo de Groot lezing, in de hoop hiermee een waardevolle traditie te starten, voor de stad Delft.  Ds. J.G. Fennema liep al langere tijd rond met het idee om gerenommeerde sprekers actuele onderwerpen op het snijvlak van kerk en  samenleving – los van de waan van de dag – te laten becommentariëren in een openbare lezing in Delft.

Na de derde lezing is in 2019 besloten om de Hugo de Grootlezing te laten uitgroeien tot een breed Delfts initiatief. Wij spreken de hoop uit dat het Hugo de Groot “event” in de komende jaren uitgroeit tot een wederkerend, inspirerend en verbindend evenement.