Search
Close this search box.

Samenwerkingsverband en Stichting

Het comité Hugo de Grootlezing is een samenwerkingsverband van

Samen organiseren zij deze lezing om te vieren dat Delft naast kennisstad, ook een verbonden stad wil zijn. De lezing is een inspiratiebron voor de manier waarop we in onze stad samenleven.

De lezing is dan ook vrij toegankelijk en laagdrempelig. Voorafgaand aan de lezing is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje, drankje, muziek, theater. Daarbij wordt aansluiting gezocht met het leven van Hugo de Groot. In 2021 was zijn ontsnapping uit Loevestein precies 400 jaar geleden.

Sinds 24 mei 2023 is het samenwerkingsverband omgezet in een Stichting Hugo de Grootlezing. De stichting heeft tot doel “het bevorderen van een duurzaam verbonden stad Delft, in de geest van Hugo de Groot (1583-1645)”. De stichting wil dit doel bereiken door minimaal tweejaarlijks een Hugo de Grootlezing te doen houden in het centrum van Delft, bij voorkeur in de Nieuwe Kerk met aansluitend een breed stadsgesprek naar aanleiding van de lezing. Bij de organisatie worden zoveel mogelijk geledingen van de Delftse samenleving betrokken, zowel maatschappelijke organisaties als individuele personen.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen: Nelly de Ridder (voorzitter), Edwin Vermeij (secretaris), ds. Renske Oldenboom (penningmeester) en Frieda Spanjersberg.
De ANBI-status wordt in de loop van 2023 verkregen.

De Hugo de Grootlezing wordt financieel mede mogelijk gemaakt door