Hugo de Grootlezing

De Hugo de Grootlezing is een tweejaarlijkse lezing in de Nieuwe Kerk in Delft. De lezing ontleent zijn titel aan Hugo de Groot, invloedrijk Europees denker uit de Gouden Eeuw. De lezing inspireert tot het meedenken over de stad Delft als verbonden stad. Aansluitend aan de lezing is er gelegenheid tot verdere ontmoeting.

De lezing is een gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken Delft, TOPDelft, Platform Delftse Bruggen en de gemeente Delft. De lezing wordt financieel mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken Delft, de Nieuwe Kerk Delft en de gemeente Delft.

Op 23 september 2021 is de laatste Hugo de Grootlezing gehouden. De eerstvolgende lezing staat gepland voor 24 mei 2023. De teksten van alle lezingen vindt u in het Archief