Search
Close this search box.

Raad van Aanbeveling

  • Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft
  • George Gelauff, programmaleider Maatschappelijke Betrokkenheid Apgen Delft
  • Nazreen Ghauharali, voorzitter Raad van Bestuur CanIDream Delft
  • Tim van der Hagen, rector magnificus Technische Universiteit Delft
  • Frits van Oostrom, hoogleraar Universiteit Utrecht
  • Harry ter Braak, voorzitter bestuur Delfia Batavorum