Niet langs maar met elkaar | Marli Huijer

5e Hugo de Grootlezing
23 september 2021
Nieuwe Kerk te Delft
Door: Prof. dr. Marli Huijer
Hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus School of Philosophy

Marli Huijer was van 2015-2017 Denker des Vaderlands en is als publieksfilosoof verbonden aan de Erasmusuniversiteit. Het comité Hugo de Grootlezing heeft haar uitgenodigd om in de traditie van Hugo de Groot te spreken over burgerschap.

Door de covid-crisis is menselijk contact vooral beperkt tot Zoom- en Team-bijeenkomsten en eenzaamheid is een nog ernstiger probleem geworden. Hoewel sociale media zijn opgezet met de belofte van verbinding, zijn er “bubbels” gecreëerd met als gevolg toenemende afstand en onbegrip. Hoe vinden wij elkaar? Wat maakt bewegingen als Black Lives Matter en de klimaatbeweging tot een succes? Waar ligt onze verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar?

Aansluitend op de lezing is Marli Huijer gevraagd om samen met Frank Meester en Laila Al-Zwaini een aanzet te geven tot een stadsbrede dialoog die in kleinere groepen kan worden voortgezet.

Lezing

Komt zo spoedig mogelijk beschikbaar na 23 september 2021